За мен

специалист по кардиология

Завършва МУ - гр.Варна

Придобива специалност по "Вътрешни болести" в МУ - гр.София