За мен

специалист по кардиология

Завършва МУ - гр.Варна

Придобива специалност по "Вътрешни болести" в МУ - гр.София

Опит

8000, Бургас, България, кв. Ветрен, ул. Ал. Стамболийски
Платен прием
Работи с осигурител