За мен

специалност "ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ"

Завършил МУ - гр.Варна

Придобита специалност "Вътрешни болести" - МУ, гр.София