За мен

специалност "ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ"

Завършил МУ - гр.Варна

Придобита специалност "Вътрешни болести" - МУ, гр.София

Опит

8000, Бургас, България, бул. Стефан Стамболов 73
Работи с осигурител
8000, Бургас, България, ул. Мария Луиза 27
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Кардиология
Вътрешни болести

Специалности

Кардиология
Вътрешни болести

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb