За мен

Терапевт

Завършила МУ в гр. Варна - 1994 г., специалност Медицина.

През 2006 г. придобита специалност "Спешна медицина".
Работила в ЦСМП гр. Бургас, ТКО към МБАЛ гр. Бургас.