За мен

Терапевт

Завършила МУ в гр. Варна - 1994 г., специалност Медицина.

През 2006 г. придобита специалност "Спешна медицина".
Работила в ЦСМП гр. Бургас, ТКО към МБАЛ гр. Бургас.

Опит

8000, Бургас, България, кв. Ветрен, ул. Ал. Стамболийски
Платен прием
Работи с осигурител