За мен

Специалист по отоневрология, аудиология и професионални болести

 

Началник на отделението по професионални УНГ болести и отоневрология в УМБАЛ "Св. Иван Рилски" от 2003 г.

Прилага нови методи на диагностика - нов тип стабиометрично изследване tetrax с компютърен анализ и диагностика на отоневрологични заболявания

Специализации:

Отоневрология - University of Modena and Reggio Emilia - 2007 г.

Курс "Въведение в добрата клинична практика" - БАКП и Институт по клинични проучвания - Великобритания - 2008 г.

Отоневрология - Marseille, prof. M. Lacrour - 2010 г.

Отоневрология - Carpi, prof. G.Guidetti - 2011 г.

Отоневрология - Clinic of Vestibulogy the Department ENT, Maastricht University, prof. H.Kingma - 2011 г.

Prof. Dr. Michael Strupp - Munich - 2012 г.
Майсторски клас Medical University Amsterdam - 2016 г.

Магистър по обществено здраве и здравен мениджмънт, Факултет по обществено здраве, МУ-София
Доктор по икономика и управление на здравеопазването Peninsula University, San Franciscoq California.

Научна и преподавателска дейност:

Преподавател в МУ-София и Софийския университет - от 2012 г.

Автор и съавтор на учебници по професионални УНГ болести, хигиена и др.- 2005, 2006, 2007, 2008, 2011, 2012, 2014 г.

Автор на над 70 публикации в български и международни списания

Участва в международни конгреси, проекти и симпозиуми

Провежда ежегодни курсове за следдипломна квалификация в областите отоневрология и професионални УНГ болести, включващи високоспециализирани методики за диагностика и лечение, индивидуално обучение по утвърдени програми на СДО и научни разработки.

Член на :

Българското дружество по отоларингология

Балканското дружество по отоларингология и отоневрология
Българско дружество по професионални болести

Балканската атлантическа академия

Българското алергологично дружество

European Academy of Otology and Neuro-Otology

Mediterranean Society of Otology and Audiology

Опит

1000, София, България, ул. Бузлуджа 26
35928518185
Преглед след предварително записване!
Платен прием
1000, София, България, бул. Акад. Иван Евстатиев Гешов 15
35928525611
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Ушно-носно-гърлени болести

Специалности

Ушно-носно-гърлени болести

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb