За мен

Завършил МУ-Плевен, специалист обща медицина и хирургия.

Работи в ЦСМП-Плевен.

Опит

5800, Плевен, България, ул. Георги Кочев 8 А
35964833333
Работи с осигурител