За мен

Завършил МУ-Плевен, специалист обща медицина и хирургия.

Работи в ЦСМП-Плевен.