За мен

Завършила е Медицински колеж в Пловдив.

  • Работи в лабораторията в ДКЦ Св. Георги от 2002г.