За мен

Завършила е Медицински колеж в Пловдив.

  • Работи в лабораторията в ДКЦ Св. Георги от 2002г.

Опит

4000, Пловдив, България, бул. Васил Априлов 15 а
Работи по график
Работи с осигурител