Последователи
д-р Виолета Цветкова
Мариела Даскалова