За мен

Марина Григорова е бакалавър по Биология от факултет Биология и магистър по Медицинска и фармакологична биофизикохимия от факултет Химия към Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Поради работата си в клинична лаборатория и контакта й с пациенти по различни проекти в сферата на биологията и иновативните генетични решения, тя определя себе си като „биологичен преводач“. За нея трансформирането на специализираната генетична информация в достъпна и разбираема за пациентите е способа обезпечаващ навлизането на световните медицински практики в ежедневието на българските пациенти, а от там и осигуряването на най-добрата грижа за тях.

Марина Григорова създаде публикация
2015
Изследване за Синдром на Чуплива Х хромозома
Изследване за Синдром на Чуплива Х хромозома

Връзката между Синдромa на Чупливата Х хромозома и аутизма е отдавна известен. Синдромът на Чупли...

Марина Григорова създаде публикация
2015
Синдром на Чупливата Х хромозома
Синдром на Чупливата Х хромозома

Синдромът на Чупливата Х хромозома е състояние, при което определен ген, намиращ се в дългото рам...

Публикации

Марина Григорова създаде публикация
2015
Защо да се направи скрининг за Муковисцидоза и какви избори поставя той пред двойката
Защо да се направи скрининг за Муковисцидоза и какви избори поставя той пред двойката

Все повече двойки предприемат стъпката за създаване на поколение на по-късен етап от живота си. Т...

Марина Григорова създаде публикация
2015
Провеждането на скрининг за Муковисцидоза – кой и кога!
Провеждането на скрининг за Муковисцидоза – кой и кога!

Информираността за съществуването на скрининг за носителство на дефектен ген причиняващ Муковисци...

Събития

Марина Григорова създаде публикация
2015
Муковисцидоза – кратка характеристика и данни
Муковисцидоза – кратка характеристика и данни

Муковисцидозата е най-честото наследствено, живото-скъсяващо състояние в европейската популация, ...

Дискусии