За мен

Марина Григорова е бакалавър по Биология от факултет Биология и магистър по Медицинска и фармакологична биофизикохимия от факултет Химия към Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Поради работата си в клинична лаборатория и контакта й с пациенти по различни проекти в сферата на биологията и иновативните генетични решения, тя определя себе си като „биологичен преводач“. За нея трансформирането на специализираната генетична информация в достъпна и разбираема за пациентите е способа обезпечаващ навлизането на световните медицински практики в ежедневието на българските пациенти, а от там и осигуряването на най-добрата грижа за тях.

Марина Григорова създаде публикация
2015
Изследване за Синдром на Чуплива Х хромозома
Изследване за Синдром на Чуплива Х хромозома

Връзката между Синдромa на Чупливата Х хромозома и аутизма е отдавна изв...

Прочетете още
Марина Григорова създаде публикация
2015
Синдром на Чупливата Х хромозома
Синдром на Чупливата Х хромозома

Синдромът на Чупливата Х хромозома е състояние, при което определен ген,...

Прочетете още

Публикации

Изследване за Синдром на Чуплива Х хромозома
Изследване за Синдром на Чуплива Х хромозома
Публикация
Синдром на Чупливата Х хромозома
Синдром на Чупливата Х хромозома
Публикация
Марина Григорова създаде публикация
2015
Защо да се направи скрининг за Муковисцидоза и какви избори поставя той пред двойката
Защо да се направи скрининг за Муковисцидоза и какви избори по...

Все повече двойки предприемат стъпката за създаване на поколение на по-к...

Прочетете още
Марина Григорова създаде публикация
2015
Провеждането на скрининг за Муковисцидоза – кой и кога!
Провеждането на скрининг за Муковисцидоза – кой и кога!

Информираността за съществуването на скрининг за носителство на дефектен...

Прочетете още
Марина Григорова създаде публикация
2015
Муковисцидоза – кратка характеристика и данни
Муковисцидоза – кратка характеристика и данни

Муковисцидозата е най-честото наследствено, живото-скъсяващо състояние в...

Прочетете още