За мен

Завършила МУ-Плевен

Специалист по клинична лаборатория и УНГ