Опит

1000, София, България, бул. Акад. Иван Евстатиев Гешов 15
35929523833
Платен прием
Работи с осигурител
1000, София, България, бул. Княгиня Мария Луиза 191
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Нефрология
Вътрешни болести

Специалности

Нефрология
Вътрешни болести

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb