За мен

Завършил е Медицински университет-София през 2006 г. Специалност по  Кардиология придобива през 2013 г., а по Ангиология- през 2018 г. 

 

От 2009 г. до 2013 г. д-р Цонев е главен асистент в Клиника по кардиология към УМБАЛ Александровска София. След това работи и специализира Ангиология в Аджибадем Сити Клиник Сърдечно-съдов център. От 2019г. година работи като ангилог и кардиолог в УМБАЛ Александровска и като интервенционален кардиолог към II МБАЛ София. Той е председател на Работна група по „Клапни заболявания“ към Дружество на кардиолозите в България 2014-до момента, както и посланик на Heart Imager of Tomorrow към European Society of Cardiovascular Imaging.

 

Участвал е в много международни и национални научни проекти, сред които са Multicentric Atrial Strain COmparison between Two different modalities: the MASCOT HIT study, 2019y./член на екипа, лекар-иницииран, ръководител/; Проучване на денонощния профил на автономния сърдечен баланс при болни с Х – синдром. Ръководител: проф. М. Матвеев. БАН, КПВБ, Schiller AG, Швейцария;  Разработка на прототип на портативна система за безжично дистанционно регистриране на електрокардиографски сигнали CADIO-DISTANCE и др.

 

Част от неговите квалификации включват:

 

- Септември 2009 г. - ESH Лятно училище, Словакия;
- Април 2010 г. - Клинично приложение на ЕхоКГ. Обучителен курс с демонстрации на живо, Румъния;
- Април 2011 г. - Индивидуален обучителен курс: Коронарен резерв - ехокардиографска техника, Италия;
- Април 2013 г. - Fabry Master class, Испания;
- Посланик за България на Club 35 на EACVI;
- Член на Европейско общество по хипертония и работна група към ДКБ: Жени и сърдечно-съдов риск;

 

Д-р Цонев е отличен с:

  •   I-ва награда на конкурс за клиничен случай, 2020г., Публикация: Св. Цонев. Микроваскуларна ангина- терапевтично предизвикателство. Анализ на медикаментозните възможности и клиничен случай. Бълг. Кард. 2020г. (приета за печат 09/11/2020г.); 
  • I-ва награда в Конкурса „Млад изследовател”, Национален конгрес по Кардиология, 2012 г.;
  • Грамота за отлично представяне на ежегодна среща на млади кардиолози, Март 2012 г.;
  • Награда в постерна сесия, Национален конгрес по кардиология, Албена 2010; 
  • I награда: Международен конгрес по медицински науки, София 2006 г. и др.

Опит

1000, София, България, ул. Св. Георги Софийски 1