За мен

Специализирал в Онкогинекологичната клиника на болница Шарите в Берлин и в

Гинекологичната клиника на университетската боница  в Кьолн в  Германия.

д-р Никола Петров Янев създаде статус
2018
Специализация в онкогинекологичната клиника на болница Шарите в Берлин и в гинекологичната клиника на университетската болница в Кьолн