Опит

1000, София, България, ул. Акад. Иван Гешов 15
Платен прием
Работи с осигурител
Отдел Храни и хранене
1000, София, България, ул. Акад. Иван Гешов 15

Образование

Хранене и диететика
Токсикология

Специалности

Хранене и диететика
Токсикология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb