Опит

35928154341
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)
София, България, ул. Българска легия 3
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Педиатрия

Специалности

Педиатрия
Детска ендокринология и болести на обмяната

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb