За мен

Д-р Лили Славчева Грудева е специалист по вътрешни болести, хранене и диететика в УМБАЛ "Св. Марина" - Варна.

Д-р Лили Славчева Грудева е специалист по вътрешни болести, хранене и диететика в Клиниката по гастроентерология на УМБАЛ "Св. Марина" - Варна. Притежава и диплом по здравен мениджмънт.

Завършила е Медицински университет "Проф. Д-р Параскев Стоянов" в гр. Варна през 1987 г. През 1996 г. получава специалност "Вътрешни болести", а през 2006 г. - "Хранене и диететика". Д-р Грудева е диетологът на университетската болница "Св. Марина" във Варна, след спечелен конкурс.

Работи активно в областта на затлъстяването, ентерално и парентералното хранене, глутеинова ентеропатия. Активен участник в научни конгреси. В момента работи върху дисертацията си за докторска степен по медицина.