Последователи
Виктория Паскалева
д-р Самедин Сабит
д-р Самедин Сабит
Акушерство и гинекология
д-р Марин Мухтаров, дм
д-р Николай Таслаков
Петър Димитров Георгиев
г-жа Мариана Митева
д-р Сабие Ахмедова
CredoWeb
д-р Николинка Йорданова
д-р Николинка Йорданова
Детска ендокринология и болести на обмяната
д-р Боряна Стоянова Бояджиева
д-р Николай Бранимиров Георгиев
Д-р Цветанка Любенова
д-р Владимир Лазаров
д-р Владимир Лазаров
Ушно-носно-гърлени болести
д-р Анна  Карафилоска
Йолина Пенева
маг.-фарм. Борислава  Боева
г-жа Аурелия Маркова Аркалиева
г-жа Аурелия Маркова Аркалиева
Психиатрични грижи (за медицински сестри и фелдшери)
1 2 3