Езици

английски

Поканете приятел в CredoWeb

Поканете Вашите колеги и приятели

Реклама

За мен

Завършил медицина в МУ-София. Признати специалности по медицинска биология (2008 г.) и медицинска паразитология (2015 г.), специализант по инфекциозни болести
 

Клинични интереси: детски инфекциозни и паразитни болести, паразитни зоонози, чревни инфекции

 

- 2004 - 2011 г.  Асистент и главен асистент в Катедра по биология на МУ - София 

- От 2011 г. - асистент в Катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина на МУ-София и лекар в Детска клиника на СБАЛИПБ "Проф. Ив. Киров".

 

От 2017 г. доктор по медицина (дм) по докторска програма "инфекциозни болести".

 

Дисертация на тема: Кампилобактериоза в детска възраст - клинично протичане, лабораторна диагностика и етиологично лечение.

 

Сертифицирани курсове по: молекулярна и морфологична диагностика на паразитозите, Biology of Eukaryotic Pathogens, клинична вирусология, детска гастроентерология.

Председател на комисията по медицинска паразитология, член на лечебно – консултативна комисия и комисия по неразрешени лекарствени средства в СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров”.

 

Научна активност към януари 2017 г.

Реални публикации - 30

Съобщения на научни форуми - 28

Участие в научни проекти 4 (3 национални и 1 международен)

 

Член на: 

Българско дружество по инфекциозни болести, European Society for Paediatric Infectious Diseases (Young ESPID), БЛС - София

 

 

Опит

2011 - В момента работя и практикувам тук
лекар
1000, София, София, бул. Акад. Иван Евстатиев Гешов 17
3599023737
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

2010 - Настояща
Медицинска паразитология
Медицински университет - София
София
Медицинска биология
Медицински университет - София
София

Специалности

Медицинска паразитология
Медицинска биология
Педиатрия

Поканете приятел в CredoWeb

Поканете Вашите колеги и приятели