За мен

Завършил медицина в МУ-София с признати специалности по медицинска биология (2008) и медицинска паразитология (2015 ), доктор по инфекциозни болести (2017).
 

Клинични интереси: детски инфекциозни и паразитни болести, паразитни зоонози, чревни инфекции

 

 

Работи като лекар в Детска клиника на СБАЛИПБ "Проф. Ив. Киров" и преподавател в Катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина на МУ-София.

 

От 2017 г. доктор по медицина (дм) по докторска програма "инфекциозни болести".

Дисертация на тема: Кампилобактериоза в детска възраст - клинично протичане, лабораторна диагностика и етиологично лечение.

 

Сертифицирани курсове по: молекулярна и морфологична диагностика на паразитозите, Biology of Eukaryotic Pathogens, клинична вирусология, детска гастроентерология.

 

 

Научна активност към януари 2018 г.

Реални публикации - 35

Съобщения на научни форуми - 40

Участие в научни проекти 5 (4 национални и 1 международен)

 

Член на: 

Българско дружество по инфекциозни болести, European Society for Paediatric Infectious Diseases (Young ESPID), БЛС - София.

Председател на комисията по медицинска паразитология, член на лечебно – консултативна комисия и на комисия по неразрешени лекарствени средства в СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров”.

 

 

д-р Валери Велев, дм създаде публикация
28 май
д-р Валери Велев, дм създаде публикация
19 яну

Публикации

Защита на личните данни! Незнанието не е оправдание!
Защита на личните данни! Незнанието не е оправдание!
Публикация
МУ-София в деня на дипломирането. Празник или траур?
МУ-София в деня на дипломирането. Празник или траур?
Публикация
д-р Валери Велев, дм създаде публикация
2017
д-р Валери Велев, дм създаде публикация
2017
д-р Валери Велев, дм създаде публикация
2017
д-р Валери Велев, дм създаде статус
2017
XI-та Национална конференция по ин...
д-р Валери Велев, дм създаде публикация
2017
д-р Валери Велев, дм създаде публикация
2017
д-р Валери Велев, дм създаде публикация
2017
д-р Валери Велев, дм създаде публикация
2016
д-р Валери Велев, дм създаде публикация
2016
д-р Валери Велев, дм създаде публикация
2016
д-р Валери Велев, дм създаде публикация
2016
д-р Валери Велев, дм създаде публикация
2016
д-р Валери Велев, дм създаде публикация
2016
д-р Валери Велев, дм създаде публикация
2016
д-р Валери Велев, дм създаде публикация
2016
д-р Валери Велев, дм създаде публикация
2016
д-р Валери Велев, дм създаде публикация
2016
д-р Валери Велев, дм създаде публикация
2015
Трихинелоза
Публикация
д-р Валери Велев, дм създаде публикация
2015
д-р Валери Велев, дм създаде публикация
2015
д-р Валери Велев, дм създаде публикация
2015
д-р Валери Велев, дм създаде публикация
2015
д-р Валери Велев, дм създаде публикация
2015
д-р Валери Велев, дм създаде публикация
2015