За мен

Завършил медицина в МУ-София с три признати специалности: по медицинска биология, медицинска паразитология и инфекциозни болести. Има научна степен "доктор" по инфекциозни болести (2017). Доцент от 2021 г.

 

Клинични интереси: детски инфекциозни и паразитни болести, зоонози, чревни инфекции

 

Работи като лекар в Детска клиника на СБАЛИПБ "Проф. Ив. Киров" и доцент в Катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина на МУ-София.

 

От 2017 г. доктор по медицина (дм) по докторска програма "инфекциозни болести".

Дисертация на тема: Кампилобактериоза в детска възраст - клинично протичане, лабораторна диагностика и етиологично лечение.

 

Сертифицирани курсове по: молекулярна и морфологична диагностика на паразитозите, Biology of Eukaryotic Pathogens, клинична вирусология, детска гастроентерология.

- Абдоминална ехография - първо ниво - сертификат за ВСД от МУ-София

 

Научна активност към август 2019 г.

Реални публикации - 55

Съобщения на научни форуми - 45

Общ импакт фактор: 45.011

Участие в научни проекти 5 (4 национални и 1 международен)

 

Член на: 

Българско дружество по инфекциозни болести, Асоциация на медицинските паразитолози, European Society for Paediatric Infectious Diseases (Young ESPID).

Председател на комисията по медицинска паразитология, член на лечебно – консултативна комисия и на комисия по неразрешени лекарствени средства в СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров”.

Член на Контролната комисия на Асоциация на медицинските паразитолози.

 

Опит

лекар
1000, София, България, София, бул. Акад. Иван Евстатиев Гешов 17
3599023737
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

2010 -
Медицинска паразитология
Медицински университет - София
София , България
Медицинска биология
Медицински университет - София
София , България

Специалности

Медицинска паразитология
Медицинска биология
Инфекциозни болести

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Езици

английски

Поканете ваши колеги в CredoWeb