Последователи
д-р Полина  Горанова
д-р Полина Горанова
Акушерство и гинекология
Д-р Таня  Димитрова
Д-р Таня Димитрова
Пластично-възстановителна и естетична хирургия
д-р Анита Ангелова
д-р Анита Ангелова
Акушерство и гинекология
Бойка Владимирова
Бойка Владимирова
Студент по фармация
Божидара Миткова
Божидара Миткова
Студент по медицина
г-жа Мария Николаева Русимова
г-жа Мария Николаева Русимова
Анестезиология и интензивно лечение
д-р Марта   Дончева
д-р Марта Дончева
Акушерство и гинекология
д-р Кристина Валериева Стоянова
д-р Кристина Валериева Стоянова
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Венелин Маринов Маринов
д-р Венелин Маринов Маринов
Ушно-носно-гърлени болести
д-р Ваня  Танева
д-р Ваня Танева
Вътрешни болести
...