За мен

Д-р Стойчев е ординатор в отделението по образна диагностика в МБАЛ-Пазарджик.

Завършва медицина в Медицинския университет в Пловдив. Специалност по образна диагностика придобива през 1988 г. 

Има множество квалификационни курсове в областта на образната диагностика, включително по компютърна томография и абдоминална ехография.

В отделението по образна диагностика в МБАЛ-Пазарджик работи в продължение на 33 г. Прави прегледи по график.

Опит

4400, Пазарджик, България, ул. Болнична 15
35934408535
Платен прием
Работи с осигурител