За мен

Специалист по лицево-челюстна хирургия с насоченост към хирургията на слюнчените жлези, онкохирургия на меките тъкани, челюстите и зъбните тъкани, пластично-реконструктивна хирургия в лицево-челюстната област, лицево-челюстна травматология, гнойно-септична хирургия и др.

Д-р Кристиян Димитров завършва медицина в Медицински Университет- Пловдив през 1997г. Практикува обща хирургия в общинска болница "К.Попов"-Карлово и в Транспортна болница-Пловдив, а през 2001г. спечелва конкурс за ординатор в клиника по лицево-челюстна хирургия към УМБАЛ "Свети Георги"-Пловдив. През 2009г. придобива специалност по лицево-челюстна хирургия. Клинични интереси в областта на лицево-челюстната травматология, гнойно-септичните процеси в лицево-челюстната област, хирургия на слюнчените жлези, онкохирургия и пластично-възстановителна хирургия при вродени и придобити дефекти в лицево-челюстната област.

От 01.03.2011г. започва работа в новооткритото отделение по лицево-челюстна хирургия към МБАЛ "Св. Пантелеймон"ЕООД- Пловдив (ІІ-ра градска болница), което е разположено на ІІІ етаж, заедно с отделенията по хирургия и урология.В отделението по лицево-челюстна хирургия има условия за извършване на значителен обем оперативни интервенции в областта на лицето и шията. ОЛЧХ към МБАЛ "Св. Пантелеймон"ЕООД има сключен договор със здравната каса за изпълнение на лечебна дейност по клинични пътеки 261, 262, 263, 264, 266.

През пролетта на 2015г. предстои акредитация на отделението ни, от която очакваме промяна на клиничното ниво от ІІ-ро на ІІІ-то, което би ни дало възможност да работим по всички клинични пътеки за специалността- 259,260,261,262,263,264,266, евентуално и по к.п.№ 122-Оперативно лечение на неоплазми на ларинкс, фаринкс, шия и шийни метастази - по съответните процедури, за които е отбелязано, че могат да бъдат провеждани от лицево-челюстни хирурзи.

Опит

4000, Пловдив, България, бул. Никола Вапцаров 9
359884983189
Отделение по Лицево-Челюстна Хирургия, намиращо се на ІІІет. заедно с отделенията по Хирургия и Урология. Практиката е за стационарно оперативно и/или консервативно лечение на заболявания в лицево-челюстната област и шията.
Платен прием
Работи с осигурител