Опит

4000, Пловдив, България, бул. Пещерско шосе 66
359877665907
Прегледи, диагностика и лечение. Оперативни интервенции. Извънтелесно разбиване на камъни в бъбреците (екстракорпорална литотрипсия). Урофлоуметрии. Андрологични консултации
Дни за консултация

Понеделник

08:00 - 13:00

Сряда

08:00 - 13:00

Петък

08:00 - 13:00

Вторник

13:00 - 15:00

Четвъртък

13:00 - 15:00

Работи с осигурител