Опит

Уролог
4000, Пловдив, България, бул. Пещерско шосе 66

Прегледи, диагностика и лечение. Ендоскопски, минималноинвазивни оперативни интервенции. Извънтелесно разбиване на камъни в бъбреците (екстракорпорална литотрипсия). Урофлоуметрии. Андрологични консултации

Дни за консултация

Понеделник

08:00 - 13:00

Вторник

08:00 - 13:00

Сряда

08:00 - 13:00

Четвъртък

08:00 - 13:00

Петък

08:00 - 13:00

Прием само след запазен час
Платен прием
Услуги в тази практика
  • https://superdoc.bg/lekar/petar-antonov