За мен

Лапароскопска хирургия
 

2008 – Диплома по медицина – МУ София.

12.2008 – 06.2009 – Доброволен сътрудник към Клиника по хирургия – УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ”

01.07.2009 - 30.06.2014 – Специализант по Хирургия към Клиника по Хирургия – УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ” с ръководител Акад. Д. Дамянов д. м. н.

01.07.2014 - 01.02.2015 - Хирург - ординатор в МБАЛ „Болница ЕВРОПА” в отделение по Миниинвазивна и лапароскопска хирургия

12.2014 – Придобита специалност по Хирургия.

02.2015 - Хирург - специалист в отделение по Хирургия на УМБАЛ "Св. Иван Рилски"

06.2016 - Хирург - специалист в отделение по Хирургия на УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ"

 

Владее Английски (ниво С1) и Немски (ниво В2)

 

Опит

Хирург - специалист
1000, София, България, ул. Бяло море 8
359889005755
Платен прием
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)
За отделнието
За отделнието

Стремим се към съвършенство в хирургичното изкуство и високо качество на медицинската услуга“Thin...

Публикации

За отделнието
За отделнието
Публикация
Лечение на абдоминални хернии
Публикация
Лечение на абдоминални хернии

Лечение на абдоминални хернии

ЛАПАРОСКОПСКО ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛНАТА ЗОНА / ГЕРБ, ХИАТАЛНА ХЕРНИЯ, АХАЛАЗИЯ/
ЛАПАРОСКОПСКО ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛНАТА ЗОНА / ГЕРБ, ХИАТАЛНА ХЕР...

ЛАПАРОСКОПСКО ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛНАТА ЗОНА / ГЕРБ, ХИАТАЛНА ХЕР...

ЛАПАРОСКОПСКО ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛНАТА ЗОНА / ГЕРБ, ХИАТАЛНА ХЕР...

ЛАПАРОСКОПСКО ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛНАТА ЗОНА / ГЕРБ, ХИАТАЛНА ХЕР...

WeBSurg, the e-surgical reference ...