За мен

Лапароскопска хирургия
 

2008 – Диплома по медицина – МУ София.

12.2008 – 06.2009 – Доброволен сътрудник към Клиника по хирургия – УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ”

01.07.2009 - 30.06.2014 – Специализант по Хирургия към Клиника по Хирургия – УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ” с ръководител Акад. Д. Дамянов д. м. н.

01.07.2014 - 01.02.2015 - Хирург - ординатор в МБАЛ „Болница ЕВРОПА” в отделение по Миниинвазивна и лапароскопска хирургия

12.2014 – Придобита специалност по Хирургия.

02.2015 - Хирург - специалист в отделение по Хирургия на УМБАЛ "Св. Иван Рилски"

06.2016 - Хирург - специалист в отделение по Хирургия на УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ"

 

Владее Английски (ниво С1) и Немски (ниво В2)

 

Опит

Хирург - специалист
1000, София, България, ул. Бяло море 8
359889005755
Платен прием
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)
Д-р Спас Иванов Иванов създаде публикация
2016
За отделнието
За отделнието

Стремим се към съвършенство в хирургичното изкуство и високо качество на медицинската услуга“Thin...

Д-р Спас Иванов Иванов създаде статус
2015

Публикации

За отделнието
За отделнието
Публикация
Лечение на абдоминални хернии
Публикация
Д-р Спас Иванов Иванов създаде публикация
2015
Лечение на абдоминални хернии

Лечение на абдоминални хернии

Д-р Спас Иванов Иванов създаде публикация
2015
ЛАПАРОСКОПСКО ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛНАТА ЗОНА / ГЕРБ, ХИАТАЛНА ХЕРНИЯ, АХАЛАЗИЯ/
ЛАПАРОСКОПСКО ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛНАТА ЗОНА / ГЕРБ, ХИАТАЛНА ХЕР...

ЛАПАРОСКОПСКО ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛНАТА ЗОНА / ГЕРБ, ХИАТАЛНА ХЕР...

Д-р Спас Иванов Иванов създаде публикация
2015
ЛАПАРОСКОПСКО ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛНАТА ЗОНА / ГЕРБ, ХИАТАЛНА ХЕР...

ЛАПАРОСКОПСКО ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛНАТА ЗОНА / ГЕРБ, ХИАТАЛНА ХЕР...

Д-р Спас Иванов Иванов създаде статус
2015
Д-р Спас Иванов Иванов създаде статус
2015
Д-р Спас Иванов Иванов създаде статус
2015
WeBSurg, the e-surgical reference ...