За мен

Медицински Център “’ГеоХелт“ ЕООД предлага на Вашето внимание качествени медицински услуги в жк Младост 2, бул.Александър Малинов 80 - София МЦ “’ГеоХелт“ е с удобна локация за достъп с градски транспорт, метро , и удобни парко места за лични МПС.

За стандартите на добрата медицинска практика разполагаме със съвременна лабораторна и диагностична апаратура , която е в помощ на утвърдени специалисти в различни сфери на медицината: кардиология, акушерство и гинекология, вътрешни болести, ендокринология, гастроентерология, очни болести, УНГ болести, неврология, дерматология и венерология, хирургия, ортопедия, урология, дейности по здравна промоция и профилактика, включително профилактични прегледи и имунизации, експертизи за временната неработоспособност, медицински свидетелства за постъпване на работа , медицински свидетелства за управление на МПС, медицински свидетелства за сключване на граждански брак.