За мен

Д-р Димитров е лекар Клинична лаборатория

.