За мен

Д-р Карачанов е лекар по дентална медицина в ДКЦ-5 в Пловдив.

Завършва дентална медицина в Пловдив. Специалност по поливалентна и хирургична стоматология придобива през 1991 г. По-късно специализира дентално-протетична имплантология.

Дава консултации на пациенти в пловдивското село Стряма, където практикува в здравната служба всеки ден от 7 до 12,30 ч., в с. Рогош прави прегледи при повикване.