Опит

4000, Пловдив, България, Ул.Скопие 1а ет 1
359888709005
Работи с осигурител

Образование

Физикална и рехабилитационна медицина

Специалности

Физикална и рехабилитационна медицина

Сертификати

Подход при диагностиката и лечението на серозен отит
2017-04-02
Функционално носно дишане
2017-04-02
АЛГОРИТЪМ ЗА ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ЛАТЕРАЛНИТЕ ГЛЕЗЕННИ УВРЕДИ ПРИ ПАЦИЕНТИ В АКТИВНА ВЪЗРАСТ – ДИАГНОСТИКА и ЛЕЧЕНИЕ
2017-09-08

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb