За мен

Неинвазивни ДНК тестове от майчина кръв за оценка на хромозомни заболявания:

1. Routine first-trimester screening for fetal trisomies in twin pregnancy: cell-free DNA test contingent on results from combined test.

Galeva S, Konstantinidou L, Gil MM, Akolekar R, Nicolaides KH.

 

2. First-trimester screening for trisomies by cfDNA testing of maternal blood in singleton and twin pregnancies: factors affecting test failure.

Galeva S, Gil MM, Konstantinidou L, Akolekar R, Nicolaides KH.

 


3. Screening for trisomies by cfDNA testing of maternal blood in twin pregnancy: update of The Fetal Medicine Foundation results and meta-analysis.

Gil MM, Galeva S, Jani J, Konstantinidou L, Akolekar R, Plana MN, Nicolaides KH. 


4. Non-Invasive Prenatal Testing beyond Trisomies.

Suciu ID, Toader OD, Galeva S, Pop L.

 


5. First-trimester screening-biomarkers and cell-free DNA.

Suciu I, Galeva S, Abdel Azim S, Pop L, Toader O.

 


Скрининг за прееклампсия в първия триместър:

 

Screening for pre-eclampsia by maternal factors and biomarkers at 11-13 weeks' gestation.

 

Tan MY, Syngelaki A, Poon LC, Rolnik DL, O'Gorman N, Delgado JL, Akolekar R, Konstantinidou L, Tsavdaridou M, Galeva S, Ajdacka U, Molina FS, Persico N, Jani JC, Plasencia W, Greco E, Papaioannou G, Wright A, Wright D, Nicolaides KH.

 


Плацентарна функция:

 

Placental function and fetal weight are associated with maternal hemodynamic indices in uncomplicated pregnancies at 35-37 weeks of gestation.

 

Garcia-Gonzalez C, Abdel-Azim S, Galeva S, Georgiopoulos G, Nicolaides KH, Charakida M.

д-р Славяна Галева създаде публикация
2021
Collegium Medicum 17.10.2020 "Down syndrome screening" Long H. Nguyen Fellow in Fetal Medicine, The Fetal Medicine Foundation, UK
Collegium Medicum 17.10.2020 "Down syndrome screening" Long H. Nguyen Fellow in Fetal Medicine, T...

"Down syndrome screening"Long H. NguyenFellow in Fetal Medicine, The Fetal Medicine Foundation, UK

д-р Славяна Галева създаде статус
2021
"Желязодефицитна анемия по време на бременност" Д-р Самира Абдел Азим, Медицински Университет - гр. Инсбрук, Австрия    Online Webinar 17.10.2020   Collegium Medicum
"Желязодефицитна анемия по време на бременност" Д-р Самира Абдел Азим, Медицински Университет - г...

"Желязодефицитна анемия по време на бременност"Д-р Самира Абдел Азим, Медицински Университет - гр...

Публикации

Collegium Medicum 17.10.2020 "Down syndrome screening" Long H. Nguyen Fellow in Fetal Medicine, The Fetal Medicine Foundation, UK
Collegium Medicum 17.10.2020 "Down syndrome screenin...
Публикация
Collegium Medicum 17.10.2020 "Глухота при новородени. Изборът - кохлеарна имплантация" Д-р Теодора Димитрова, Д-р Дончо Дончев Център за кохлеарна имплантация, УНГ клиника, ВМА - София
Collegium Medicum 17.10.2020 "Глухота при новородени...
Публикация
д-р Славяна Галева създаде статус
2021
Collegium Medicum 17.10.2020 "Глухота при новородени. Изборът - кохлеарна имплантация" Д-р Теодора Димитрова, Д-р Дончо Дончев Център за кохлеарна имплантация, УНГ клиника, ВМА - София
Collegium Medicum 17.10.2020 "Глухота при новородени. Изборът - кохлеарна имплантация" Д-р Теодор...

"Глухота при новородени. Изборът - кохлеарна имплантация"Д-р Теодора Димитрова, Д-р Дончо ДончевЦ...

д-р Славяна Галева създаде публикация
2021
Collegium Medicum 17.10.2020 "Глухота при новородени. Изборът - кохлеарна имплантация" Д-р Теодора Димитрова, Д-р Дончо Дончев Център за кохлеарна имплантация, УНГ клиника, ВМА - София
Collegium Medicum 17.10.2020 "Глухота при новородени. Изборът - кохлеарна имплантация" Д-р Теодор...

"Глухота при новородени. Изборът - кохлеарна имплантация"Д-р Теодора Димитрова, Д-р Дончо ДончевЦ...

д-р Славяна Галева създаде публикация
2021
Collegium Medicum 17.10.2020 "Cleft lip and Palate" Lucian Pop MRCOG Institute of Mother and Child Care "Alessandrescu Rusescu"
Collegium Medicum 17.10.2020 "Cleft lip and Palate" Lucian Pop MRCOG Institute of Mother and Chil...

"Cleft lip and Palate"Lucian Pop MRCOGInstitute of Mother and Child Care "Alessandrescu Rusescu"

д-р Славяна Галева създаде публикация
2021
"Желязодефицитна анемия по време на бременност" Д-р Самира Абдел Азим, Медицински Университет - гр. Инсбрук, Австрия    Online Webinar 17.10.2020   Collegium Medicum
"Желязодефицитна анемия по време на бременност" Д-р Самира Абдел Азим, Медицински Университет - г...

"Желязодефицитна анемия по време на бременност"Д-р Самира Абдел Азим, Медицински Университет - гр...

д-р Славяна Галева създаде публикация
2021
Скрининг за прееклампсия в първия триместър
Скрининг за прееклампсия в първия триместър

Първи триместър скрининг за прееклампсияД-р Алисия Мазер Зумаета   https://www.facebook.com/colle...