За мен

Д-р Диманова е лабораторен лекар в ДКЦ-5 в Пловдив.

Завършва медицина в Медицинския университет в Пловдив през 1973 г. Специалност по клинична раборатория придобива през 1979 г. 

В ДКЦ-5 е на работа от 1987 г. Преди това е работила в МБАЛ "Св. Мина", бившата Първа градска болниц в Пловдив. 

В лабораторията се правят изследвания на хормони, туморни маркери, биохимия.