За мен

завеждащ ФСМП

Завършила Медицински Университет - гр.Варна

Лектор по първа долекарска помощ към БЧК -гр. Бургас