За мен

завеждащ ФСМП

Завършила Медицински Университет - гр.Варна

Лектор по първа долекарска помощ към БЧК -гр. Бургас

Опит

8000, Бургас, България, ул. Ст. Стамболов №7
Работи с осигурител

Образование

Спешна медицина

Специалности

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb