За мен

Д-р Чочкова е венеродрматолог в ДКЦ-5 в Пловдив.

Завършва медицина в Медицинския университет във Варна. Специалност по дерматология придобива през 1984 г. 

В ДКЦ-5 е на работа от 2012 г. В петък дава консултации посменно.