Опит

Ръководител на Център по дерматология и алергология
4000, Пловдив, България, ул. Перущица 1 А
35932607349

УМБАЛ „Пълмед“Пловдив с Център по алергология и дерматология

 

Център по алергология и дерматовенерология работи на територията на модерната пловдивска университетска  болница „Пълмед“. Той се състои от кабинети в ДКЦ „Пълмед“ и лаборатория, която се оглавява от известният пловдивски дерматовенеролог и алерголог доц. Румяна Янкова. В него се извършват не само консултации, но и разнообразни изследвания - тестуване с алергени за дихателна, хранителна и други видове алергии, медикаменти, включително така необходимите тестове с упойки за пациенти преди операции.

„Предоперативно обслужване при нас се осъществява не само за лежащо болните от болница „Пълмед“, но и за всяка друга болница, отделение, ДКЦ и медицинско заведение и пациент, които желаят да го извършат при нас. И не само тестуване, разбира се, а много по-важните консултации за предшестващо и съпътстващо защитно лечение, с оглед избягване на сериозни и животоопасни реакции“, казва доц.Янкова. Тя коментира, че в практиката си е имала десетки случаи на хора с предходни тежки алергични проблеми, включително с анафилактични шокове, които посредством адекватно пред- и следоперативно поведение излизат нормално както от периода на анестезия, така и като цяло от всяка хирургична, гастроскопска или друга инвазивна интервенция, изискваща въвеждане на упойка.

В модерния център традиционното епикутанно (пач тест) тестуване се извършва с най-новите, непрекъснато обновяващи се и окомплектовани европейски серии, авторизирани от Международната изследователска група по контактен дерматит. Същите серии ще се използват и при провеждане на ежегодната безплатна есенна седмица за алергологично тестуване и лечение на пациенти с дерматити и екземи.

Платен прием
Работи с осигурител
ФОТОАЛЕРГИЯТА - РИСКОВ ФЛИРТ СЪС СЛЪНЧЕВАТА РАДИАЦИЯ /ПРЕЗЕНТАЦИЯ/
ФОТОАЛЕРГИЯТА - РИСКОВ ФЛИРТ СЪС СЛЪНЧЕВАТА РАДИАЦИЯ /ПРЕЗЕНТАЦИЯ/

Презентацията е подготвена и представена при откриването на Лятното практическо училище по дермат...

Публикации

ФОТОАЛЕРГИЯТА - РИСКОВ ФЛИРТ СЪС СЛЪНЧЕВАТА РАДИАЦИЯ /ПРЕЗЕНТАЦИЯ/
ФОТОАЛЕРГИЯТА - РИСКОВ ФЛИРТ СЪС СЛЪНЧЕВАТА РАДИАЦИЯ...
Публикация