Последователи
Даяна Станева
Даяна Станева
Студент по медицина
д-р Александър Милинич
д-р Александър Милинич
Анестезиология и интензивно лечение
д-р Андре Абихашим
д-р Андре Абихашим
Кожни и венерически болести
проф. Димитър Господинов
проф. Димитър Господинов
Кожни и венерически болести
доц. Владимир Гончев, дм