За мен

Д-р Калчева е завършила медицина в Плевен.

Специалист по вътрешни болести и обща медицина.

Опит

5800, Плевен, България, ул. Сан Стефано 1
35964888200
Дни за консултация

Понеделник

14:30 - 18:30

Петък

14:30 - 18:30

Вторник

08:00 - 13:00

Четвъртък

08:00 - 13:00

Сряда

13:30 - 18:30

Работи с осигурител