За мен

специалист по анестезиология и интензивно лечение

Завършил МУ - гр.Варна през1992г.

Придобива специалност "Анестезиология и интензивно лечение" в МУ - гр.София през 1999г.

Проведени специализации в Израел,Турция,Германия.