За мен

специалист по анестезиология и интензивно лечение

Завършил МУ - гр.Варна през1992г.

Придобива специалност "Анестезиология и интензивно лечение" в МУ - гр.София през 1999г.

Проведени специализации в Израел,Турция,Германия.

Опит

8000, Бургас, България, бул. Стефан Стамболов 73
Работи с осигурител