За мен

специалист ортопед-травматолог

Завършил е Медицински университет-Плевен.

Придобива специалност  "Ортопедия и травматолагия" – Медицински университет-Плевен

Опит

8000, Бургас, България, бул. Стефан Стамболов 73
Работи с осигурител