д-р Мими Великова създаде статус
2016
ФУНКЦИОНАЛА МИТРАЛНА ИНСУФИЦИЕНЦИЯ
ФУНКЦИОНАЛА МИТРАЛНА ИНСУФИЦИЕНЦИЯ

Засягането на митралната клапа е второто по честота клапно заболяване след болестите на аортната ...

ФУНКЦИОНАЛА МИТРАЛНА ИНСУФИЦИЕНЦИЯ