За мен

Родена на 27 юли 1945г. в гр. Плевен. Завършва Медицинска академия – гр. София през 1970г.

От 1971г. до 1975г. работи като завеждащ отделение в Психиатрична болница в гр. Бяла, Русенско. От 1975г. е завеждащ кабинет по неврози в Психодиспансер Плевен. През 1974г. придобива специалност психиатрия. От 1978г. е асистент към катедра "Психиатрия и медицинска психология" при МУ – гр. Плевен. Доцент е от 1994г. От 1995г. е Началник Психиатрична клиника към „УМБАЛ – Д-р Г. Странски” ЕАД, Плевен. От 2001г. до 2008г. е Директор на Медицински колеж при МУ – гр. Плевен.

Опит

5800, Плевен, България, ул. Георги Кочев 8 а
35964886867
Работи с осигурител