За мен

специалист по "Ортопедия и Травматология"

Завършил медицина в МУ - гр.Варна

Придобива специалност по "Ортопедия и Травматология" в МУ - гр.София