За мен

Д-р Билюкова се занимава с лечението на депресии, стресови състояния, психични заболявания. Дългогодишен опит в областта на геронтопсихиатрията.

  • Работи в ДКЦ V гр.Пловдив
  • Работила като началник геронтопсихиатрично отделение в ДПБ-Кърджали
  • Специалист по психиатрия от 1993г.
  • Завършила е медицина в МУ-Пловдив