За мен

Д-р Бакърджиев е асистент в Катедрата по урология към МУ-Пловдив от 2012г.

  • Има изкарани специализации в Германия, Австрия, Гърция и Испания.
  • Специализант по урология от 2009г.
  • Д-р Бакърджиев е защитил дисертационен труд на тема " Карцином на простата" 
  • Има интереси в областта на нефролитиазата и екстракорпоралната липотрипсия.
д-р Иван Бакърджиев, дм създаде публикация
2015
Дисертация Д-р Иван Бакърджиев, дм

СЪДЪРЖАНИЕИзползвани съкращения ....................................................................

Публикации

Дисертация Д-р Иван Бакърджиев, дм
Публикация