За мен

Управител на Медицински център "СИГМАМЕД" ЕООД
 

  • Специалист по гастроентерология и вътрешни болести
  • Притежава сертификати за абдоминалха ехография, горна ендоскопия и долна флексибилна ендоскопия и ректороманоскопия