За мен

Доц. Йонков работи в клиника по детска хирургия в УМБАЛ "Св. Георги" в Пловдив.

Завършва медицина в Медицинския университет в Пловдив. Специалност по обща хирургия придобива през 1988 г., а през 1990 г. - по детска хирургия. 

През 2005 г. защитава дисертация в областта на вродените аномалии на урогинеталната система.. 

След дипломирането си през 1987 г. започва работа в клиниката по детска хирургия в УМБАЛ "Св. Геоирги" в Пловдив. Доцент става през 2007 г.

Член е на Българското детско хирургично дружество. 

Член е на Европейския борд на детските хирурзи.