За мен

Доц. Трайкова е директор на Медицинския колеж в Пловдив.

Завършва медицина в Медицинския университет в Пловдив. През 2004 г. придобива специалност по образна диагностика. От 2006 г. е доцент в катедрата по образна диагностика в МУ-Пловдив. 

Има сертификат по компютърна томография и магнитно-ядрена томография. Изкарала е ред специализации и курсове в областта на рентгенологията у нас и в чужбина. 

Работи в отделението по образна диагностика в УМБАЛ "Св. Георги".

Член е на Българската асоциация по радиология. 

Председател е на Конгреса по образна диагностика, който ще се проведе в Пловдив от 24 до 27 септември 2015 г.