За мен

Началник на КПЗ и Ръководител на катедрата по Професионални болести в МФ на МУ- София

 Доц. д-р Кунева има четири специалности: 

  • вътрешни болести
  • професионални болести
  • клинична токсикология
  • трудова медицина 

Научно-изследователската и дейност е в областта на хроничните професионални интоксикации и трудовата медицина, автор на над 100 публикации на български и английски, участия в монографии, учебници, конгреси и конференции в България и чужбина. 

Ръководител е на научно-изследователски проекти; член на Научните дружества по професионални болести, токсикология и по алергология. 

Има дългогодишен преподавателски стаж в Медицинския университет в дисциплината “професионални болести”- на студенти по медицина и по стоматология, както и на специализанти в курсовете за следдипломно обучение по професионални болести, трудова медицина, обща медицина.

Опит

1000, София, България, бул. Акад. Иван Евстатиев Гешов 15
35928528372
Дни за консултация

Понеделник

08:00 - 14:00

Вторник

08:00 - 14:00

Сряда

08:00 - 14:00

Четвъртък

08:00 - 14:00

Петък

08:00 - 14:00

Платен прием
Работи с осигурител
Проблеми на ранната диагностика на професионалните заболявания
Проблеми на ранната диагностика на професионалните заболявания

Автори: Т. Кунева, Д. Меджидиева, Зл. Стойнева, Д. АпостоловаРезюмеВъпреки своята значимост профе...

Публикации

Проблеми на ранната диагностика на професионалните заболявания
Проблеми на ранната диагностика на професионалните з...
Публикация