За мен

Началник на КПЗ и Ръководител на катедрата по Професионални болести в МФ на МУ- София

 Доц. д-р Кунева има четири специалности: 

  • вътрешни болести
  • професионални болести
  • клинична токсикология
  • трудова медицина 

Научно-изследователската и дейност е в областта на хроничните професионални интоксикации и трудовата медицина, автор на над 100 публикации на български и английски, участия в монографии, учебници, конгреси и конференции в България и чужбина. 

Ръководител е на научно-изследователски проекти; член на Научните дружества по професионални болести, токсикология и по алергология. 

Има дългогодишен преподавателски стаж в Медицинския университет в дисциплината “професионални болести”- на студенти по медицина и по стоматология, както и на специализанти в курсовете за следдипломно обучение по професионални болести, трудова медицина, обща медицина.

доц. Таня Кунева, дм създаде публикация
2015
Проблеми на ранната диагностика на професионалните заболявания
Проблеми на ранната диагностика на професионалните заболявания

Автори: Т. Кунева, Д. Меджидиева, Зл. Стойнева, Д. АпостоловаРезюмеВъпреки своята значимост профе...

Публикации

Проблеми на ранната диагностика на професионалните заболявания
Проблеми на ранната диагностика на професионалните з...
Публикация