За мен

Началник на Отделение по белодробни професионални заболявания и Сектор по общи и професионални интоксикации в УМБАЛ "Св. Иван Рилски"

Д-р Джамбазова има три специалности:

  • пневмология и фтизиатрия
  • вътрешни болести
  • професионални заболявания

Началник е на Отделение по белодробни професионални заболявания и Сектор по общи и професионални интоксикации в УМБАЛ "Св. Иван Рилски"

Завършила е курс по Добра клинична практика

Участвала в клинични проучвания за астма и ХОББ

Опит

1000, София, България, бул. Акад. Иван Евстатиев Гешов 15
Платен прием
Работи с осигурител