За мен

Началник на Неврологично отделение към Клиниката по професионални заболявания в УМБАЛ "Св. Иван Рилски"

  • Специалист по нервни и професионални болести.
  • Национален консултант по професионални болести
    Началник на Неврологично отделение към Клиниката по професионални заболявания в УМБАЛ "Св. Иван Рилски"